Obres estació d'autobusos. Autor: David B.

L’estació d’autobusos obrirà dilluns

Un cop finalitzats els treballs d’execució del paviment de formigó es tornaran a obrir les andanes perquè hi puguin accedir els autobusos.

Aquest dilluns, 2 de setembre, es tornaran a obrir les andanes perquè hi puguin accedir els autobusos. Des del passat 26 de juny s’ha tancat l’estació per fer les obres que han consistit en una nova pavimentació de la platja d’andanes, la reposició d’elements de drenatge i l’actualització de la senyalització. Els treballs continuaran fins a la finalització total de l’obra.

Per aquest dilluns s’han coordinant les tasques d’informació als usuaris amb els tècnics municipals i la guàrdia urbana per tal que sobre les 9:30 hores es restableixi el normal funcionament i servei a l’estació. Aquestes obres de millora han comptat amb un pressupost de 300.000 euros i un termini de tres mesos, permetran afavorir el servei de transport i el confort de les persones usuàries.

Foto portada: Estació d’autobusos tancada per obres. Autor: David B.