Parc Taulí Sabadell

El Taulí incorpora visites multidisciplinàries per als pacients de tumors de cap i coll

La Unitat Funcional de Cap i Coll del Parc Taulí es transforma per agrupar, de manera formal, professionals de diferents especialitzats. Així els pacients afectats de tumors de cap o de coll podran ser atesos de forma més integrada i coordinada. Una de les novetats que presenta la Unitat és que, un cop per setmana, es faran visites amb diferents especialistes alhora.

La Unitat Funcional de Cap i Coll s’ha renovat perquè els professionals que tracten aquests tipus de tumor treballin més coordinadament i integrada. Un cop per setmana, tres metges de diferents especialitats faran una visita conjunta al pacient per oferir una atenció més completa.

“Amb aquesta forma de traballar s’optimitzen els recursos”, assegura l’oncòloga de la Unitat, la doctora Teresa Bonfill. Amb tres professionals visitant alhora, “el que no veu un, ho veu l’altre”, afegeix.

“Sempre hi ha hagut en el Taulí aquesta forma multidisciplinària de treballar, però amb la creació de la Unitat Funcional de cap i coll s’ha fet un pas més”, ha aclarit Bonfill.

El càncer de cap i coll

Es tracta del sisè tumor maligne més freqüent a tot el món. Representa aproximadament el 6% de tots els casos de càncer i és el responsable d’entre l’1  i el dos per cent dels casos de mort per càncer. El Parc Taulí va tractar durant el 2018 un total de 103 casos de tumors de cap i coll.

Aquests tipus de patologia engloba una varietat de tumor originats al llavi, la hipofaringe, l’orofaringe o la nasofaringe. Però els que més incidència tenen dins dels tumors de cap i coll són els de la cavitat oral i la laringe.

Factors de risc

Els factors que influeixen per a desenvolupar un tumor de coll són dos: els hàbits tòxics, com el tabac i l’alcohol, i el virus del papil·loma humà.

Segons l’oncòloga, els tumors d’orofaringe s’han incrementat en els darrers anys. Molts d’ells estan relacionats amb el virus del papil·loma. Aquest és un virus que entra dins del grup de virus amb potencial oncogènic, és a dir, que fa una transformació maligna i es converteix en un tumor.

La doctora explica que la majoria de la gent, amb una major proporció de dones, entren en contacte amb el virus de papil·loma, però el cos l’elimina de forma natural. No obstant, hi ha un tant per cent de la població que no aconsegueix eliminar-lo. Llavors el virus s’arracona al sistema, comença la transformació i la persona desenvolupa el càncer. És per això que a molts dels supervivents d’aquests tumors se’ls hi proporciona la injecció contra el papil·loma, per a que no tornin a entrar en contacte amb el virus, ja que el seu cos no serà capaç d’eliminar-lo i podria desenvolupar un altre tumor.

Supervivència

Amb els estadis localitzats la supervivència és bona. La doctora parla d’un 90 per cent aproximadament de curació. Pels de diagnòstic mig, els localment avançats, també s’intenta la curació però no es resolen tan eficaçment. La supervivència als cinc anys és del voltant del 45 per cent. Però malauradament, el tractament en els més avançats és pal·liatiu. Aquests són els que presenten metàstasi, i la supervivència està al voltant de l’1 per cent.