Arbres monumentals

Senyalitzen els arbres més destacats de Sabadell

  • La ciutat té 55.000 exemplars d’arbres, segons dades municipals.

  • Des de la ventada del 2014 se n’han replantat més de 1.800, assegura el regidor Guerrero.

L’Ajuntament ha començat a senyalitzar els 16 arbres més destacats de la ciutat. Es tracta dels arbres més grossos, com l’eucaliptus del parc de Nostra Llar o el lledoner de la plaça de Frederic Monpou.

La senyalització té un cost proper als 5.000 euros i identificarà l’espècie, les dimensions de l’exemplar i inclou un codi QR, per ampliar informació. El consistori ha identificat 35 arbres susceptibles de ser senyalitzats però actuen de moment sobre 16 i es continuarà en les properes partides pressupostàries.

El regidor d’Espai Públic, Xavier Guerrero, assegura que entre l’any passat i el primer semestre de l’actual s’han plantat 1.846 arbres a Sabadell. A la ciutat hi ha un total de 25.000 a espais enjardinats i 30.000 més als carrers.

Tenim la voluntat de potenciar l’arbrat pels grans beneficis que aporten a la ciutat, com la millora de la qualitat de l’aire, la mitigació de temperatures o la reducció del soroll. Però també volem donar a conèixer el valor cultural i paisatgístic dels grans exemplars i per això els senyalitzem”, assegura Guerrero.

El consistori s’ha proposat divulgar els espais verds de la ciutat, a través del web ‘Descobreix els parcs i jardins de Sabadell’. La pàgina inclou itineraris per conèixer els arbres que hi ha a Sabadell.

Foto portada: El lledoner catalogat a la plaça Federic Mompou. Autor: David B.