Presentació del dictàmen al consell comarcal. Autor: cedida.

Un informe de la UAB insisteix que mobilitzar habitatges buits per a usos socials és legal

El Consell Comarcal del Vallès Occidental, amb el suport de la Diputació de Barcelona, ha presentat un dictamen jurídic del Servei d’Estudis i Dictàmens Jurídics de la Facultat de Dret de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) en el qual es reconeix que l’administració local podrà fer actuacions legals per mobilitzar els 7.600 habitatges buits de la comarca.

El Consell Comarcal del Vallès Occidental va demanar al Servei d’Estudis i Dictàmens Jurídics de la Facultat de Dret fer un estudi per interpretar el marc normatiu de les lleis 1/2015 i 24/2015, però també la llei 4/2016 de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió residencial, per conèixer quines actuacions poden fer els ajuntaments per aconseguir habitatges buits. El mateix Consell ha facilitat el Dictamen sobre el règim legal dels habitatges buits i les mesures que poden prendre les administracions locals.

Eines legals per reduir les llars desocupades

El dictamen serà una eina per als ajuntaments per conèixer com poden aplicar les lleis vigents per mobilitzar les llars buides i utilitzar-les per a usos socials. El document jurídic especifica que hi haurà un ventall ampli d’eines que podran utilitzar les administracions locals per reduir el nombre d’habitatges buits i que ho podran fer aquesta mobilització de manera legal.

Els ajuntaments tindran tres eines legals per poder fer front aquesta mobilització i reduir els habitatges buits: l’expropiació, multes i fer pagar més impostos. L’administració local podrà expropiar temporalment una llar per a usos socials si necessita més habitatges. A més, podrà aplicar sancions a aquells que tinguin l’immoble desocupat i augmentar els impostos a pagar per ser un pis desocupat.  Arribaran aquestes sancions si els bancs no faciliten les llars a l’administració perquè el que es vol aconseguir és reduir el nombre de llars desocupades.

Foto portada: Presentació el dictamen. El president del Consell Comarcal, Ignasi Giménez, el segon per la dreta. Autor: cedida.