Nou rector de la UAB: Javier Lafuente. Font: UAB

L’enginyer químic Javier Lafuente, nou rector de la UAB

El catedràtic d’enginyeria química Javier Lafuente ha estat elegit nou rector de la UAB pels següents quatre anys, segons els resultats provisionals. Per primera vegada s’han celebrat unes eleccions a través de la votació electrònica els dies 27 i 28 d’octubre. La participació ha estat del 9,92%, amb un total de 301 votants. Els estudiants, tot i emetre el 65,78% del total de vots, són els que mostren una participació més baixa, de només el 7,44%.

Francisco Javier Lafuente Sancho ha estat elegit rector de la UAB per als pròxims quatre anys segons els resultats provisionals de les eleccions que, per primera vegada mitjançant votació electrònica, han tingut lloc els dies 27 i 28 d’octubre. Les votacions han tingut una participació del 11,47 per cent (4.405 vots emesos).

Tal com estableix el reglament vigent, els vots es distribueixen en quatre circumscripcions. En el sector A (professorat doctorat amb vinculació permanent a la Universitat), ha votat 868 electors, un 67,44% del total, amb 674 vots al candidat. El sector B (resta de personal acadèmic i personal investigador en formació que exerceixi funcions de docència)  professorat, han votat 612 electors, un 20,39%, amb 432 vots al candidat. El sector C (estudiants de grau i postgrau), 2.117, un 6,62% vots electors, amb 1.336 vots al candidat. El sector D (personal d’administració i serveis) han votat 808 electors, un 37,92%, amb 428 vots al candidat. Als comicis de fa quatre anys, la participació global va ser d’un 10,74%.

Catedràtic d’enginyeria química

Javier Lafuente (Barcelona, 1960), catedràtic del Departament d’Enginyeria Química, Biològica i Ambiental, es va llicenciar en Ciències Químiques, en l’especialitat de química tècnica, el 1982, es va doctorar cum laude en enginyeria química el 1988, sota la direcció dels catedràtics Manel Poch (UdG) i Carles Solà (UAB).

És director del Grup de Recerca en Tractament Biològic d’Efluents Líquids i Gasosos, Eliminació de Nutrients, i Compostos Orgànics Volàtils i Olors (GENOCOV), i director del centre de transferència tecnològica de la xarxa TECNIO de la Generalitat de Catalunya Centre Tecnològic per al Tractament Integral de les Emissions Gasoses, Efluents Líquids i Residus Sòlids (BIO-GLS). Lafuente ha treballat al Massachusetts Institute of Technology (MIT) de Boston, a l’Institut National Polytechnique de Grenoble (INP), a la Universitat de Califòrnia (UC) i a l’Illinois Institute of Technology (IIT) de Chicago.

La seva recerca s’ha centrat en l’aplicació de sistemes biològics al tractament d’efluents contaminats.  Ha creat també dues empreses derivades de caràcter ambiental per a l’aplicació de tecnologies capdavanteres al tractament d’efluents. Pel que fa a la gestió, ha estat director de grup de recerca, director de departament, i vicerector d’Innovació i Projectes Estratègics des de 2016.