Mossen Justo Antonio Lo Feudo

Església oberta 24 hores

Justo Antonio Lo Feudo és un missioner de la comunitat anomenada Misioneros de la Santa Eucaristia, de França, i la seva missió consisteix en anar pel món promovent l’adoració perpètua, és a dir, que “el santíssim sagrament estigui obert les 24 hores del dia dels 365 dies de l’any”, explica Lo Feudo. I no es tracta només d’obrir l’església, el que cal és que cada hora del dia hi hagi una persona. Recent vingut de Polònia, se li ha encarregat coordinar l’adoració perpètua a l’Església de l’Immaculat Cor de Maria, més coneguda com Els Padres, a Sabadell.

L’esglèsia del Centre de Sabadell obrirà les 24 hores a partir del 13 de maig. Per constituir l’adoració perpètua es necessiten voluntaris. Es tracta de que els ciutadans adquireixin el compromís d’anar a l’església una hora a la setmana. Així, cada hora del dia hi haurà una persona. Per dur un control exhaustiu, la persona haurà de signar conforme ha cobert la hora prevista. A més del control per escrit, hi haurà un equip de 29 religiosos que formaran part de la coordinació.

Foto portada: façana de l'església del Cor de Maria. Autor: David B.
Façana de l’església del Cor de Maria. Autor: David B.

En l’actualitat, el sacerdot Lo Feudo assegura que ja tenen 400 voluntaris i que, per anar bé, amb 400 o 500 voluntaris seran capaços de cobrir les hores del dia sense massa problemes. El que faran els voluntaris serà estar a l’església en silenci, sota la penombra, i no sempre hi haurà missa.

“Aquest moment en què sembla que la persona està inactiva, és el moment de més acció, perquè Deu està fent sobre tu, t’està transformant, i això es nota, perquè les persones troben la pau”, explica Lo Feudo.

En relació als costos que suposarà aquesta adoració perpètua, Lo Feudo assegura que si bé tota activitat comporta algun cost adient, és mínim, només s’augmentaran els costos de llum. També parla de les hores de la matinada, que semblen les més complicades de cobrir, però, segons la seva experiència, no ho són. “Les de cap de setmana són les que més costen”, diu el sacerdot.

Per apuntar-se, cal omplir un formulari en què la persona adquireix el compromís de presentar-se a l’hora concreta i lliurar-lo a l’Església.

Foto portada: Justo Antonio Lo Feudo, aquest divendres. Autor: M. Tornel.