L’Ajuntament destina prop de mig milió d’euros a assistir animals abandonats

La Junta de Govern ha adjudicat un contracte a la Lliga Protectora d’Animals i Plantes de Sabadell per un import de 495.000 euros amb la finalitat de recollir i custodiar els animals domèstics perduts i abandonats de la ciutat.

El conveni, que entra en vigor el pròxim 14 de març i que tindrà una durada de dos anys, pretén assegurar que els animals sense llar es recullin ràpidament dels carrers per poder-los assistir. Alhora, també es volen millorar els serveis d’atenció integral que es donen als animals als refugis, ho que contempla l’atenció veterinària i les cures, la higiene i l’alimentació. També es volen adequar les infraestructures dels mateixos establiments per donar una estança propícia als animals fins que siguin recollits pels seus propietaris o bé puguin ser adoptats.

El nou contracte, adaptat a la normativa actual, també estableix les condicions que hauran de reunir els vehicles que es destinin a la recollida i transport d’animals, les normatives per les instal·lacions en les quals resideixin durant l’acollida i els requisits que haurà de complir el personal que els atengui.

A més dels diners destinats, el conveni inclou l’organització de deu campanyes i activitats que s’han de realitzar en aquests dos anys de vigència del contracte per tal d’aconseguir trobar una llar als animals recollits i sensibilitzar a la població sobre el seu abandonament.

L’Ajuntament duplica el pressupost per l’Àrea de Benestar Animal

La 2a Tinenta d’Alcaldessa i Responsable de l’àmbit de feminisme, benestar animal i participació, Marta Morell, ha destacat l’augment progressiu del pressupost dedicat a l’àrea de Benestar Animal, el qual el 2019 es situava en 183.000 euros i ara, al 2021, arriba a 351.000 euros. Aquest increment pressupostari es dóna, segons Morell, per la voluntat de l’equip de govern de protegir els animals i millorar els processos d’acollida i assistència d’aquests.

Què és la Lliga Protectora d’Animals i Plantes de Sabadell?

La Lliga Protectora d’Animals i Plantes és una associació privada sense ànim de lucre, declarada entitat pública, que treballa amb l’Ajuntament de Sabadell des de 1981 per donar refugi als animals, sobretot gats i gossos, abandonats i perduts a la ciutat. Alhora, també porta a terme campanyes de conscienciació per reduir l’abandonament animal i promou la identificació amb microxip de les mascotes per facilitar, en cas de pèrdua, la localització dels propietaris.

Foto portada: gossets de la Lliga Protectora d’Animals i Plantes de Sabadell.