Autora: Alba Garcia.

Els viatgers als FGC van caure a la meitat l’any 2020 per la pandèmia

La demanda de viatges a les línies metropolitanes de Ferrocarrils de la Generalitat (Barcelona-Vallès i Llobregat-Anoia) va caure al 48 per cent durant el 2020 en relació a l’any anterior com a conseqüència de la pandèmia. Concretament, les dues línies van transportar 47,5 milions de viatgers, davant els 91,2 registrats el 2019.

L’empresa pública Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) ha presentat els seus índexs de qualitat de servei.

  • L’índex de puntualitat es va situat fins al 99,61 per cent en el conjunt de línies metropolitanes (0,13 per cent més que al 2019)
  • Pel que fa l’Índex de Control de Qualitat que mesura el servei i quantifica la desviació a partir de les incidències i viatgers afectats respecte el servei teòric, s’ha situat en el 99,12 per cent en les línies metropolitanes i assoleix el segon valor més alt de la història de FGC segons la companyia.

Segons explica la companyia, durant aquest 2020 i en el marc de la pandèmia, un dels principals esforços es va centrar en minimitzar el possible la probabilitat d’avaria i acotar l’impacte de possibles incidències i, com a conseqüència, evitar al concentració de viatgers.

Foto portada: entrada de l’estació Sabadell Nord, a la plaça d’Espanya. Autora: Alba Garcia.