Autobús circulant per l'avinguda de Barberà. Autor: David B.

Rodalies, FGC i l’autobús serà gratuït per a persones dedicades a serveis essencials

A partir d’aquest dijous 2 d’abril es suspèn de forma temporal el pagament del transport públic urbà de Sabadell. Tampoc s’haurà de pagar en els FGC, Renfe, Metro, Tram i autobusos interurbans. Els Mossos d’Esquadra i els policies locals vetllaran perquè els desplaçaments siguin efectuats per aquelles persones que estan autoritzades.

Transports Urbans de Sabadell (TUS) se sumarà a la suspensió temporal del pagament del transport públic urbà de Sabadell, del 2 al 9 d’abril com a mesura excepcional per a persones dedicades a serveis essencials i que estan autoritzades a desplaçar-se. Per tant des d’aquest dijous no caldrà validar les targes de transport per pujar a l’autobús urbà de Sabadell.

El consell d’administració de l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) de l’àrea de Barcelona va aprovar  dimarts la suspensió temporal del pagament de les tarifes del transport públic per aquelles persones autoritzades a desplaçar-se per realitzar activitats i serveis essencials.

La mesura inclourà el transport ferroviari (Metro, TMB, FGC, Tram i Rodalies) i els autobusos (busos TMB, bus metropolità de gestió indirecta AMB, els de la Direcció General de Transports i Mobilitat i els dels municipis adscrits a l’AMTU).

Foto portada: Autobús circulant per l’avinguda de Barberà. Autor: David B.