Aixeta, aigua

Redueixen un 50 per cent el cànon de l’aigua durant l’estat d’alarma

L’Agència Catalana de l’Aigua aplica una reducció del 50 per cent del cànon de l’aigua, amb caràcter universal, per a tots els usuaris domèstics i industrials durant els mesos d’abril i maig degut a la situació generada pel coronavirus.

Els col·lectius més vulnerables que ja actualment són beneficiaris del cànon social zero en el primer tram (o aquells que hi puguin entrar com a conseqüència  de la situació), s’amplia la gratuïtat del cànon social a la resta de trams en el cas que el seu consum es situï per sobre del primer tram.

Pel que fa a la ciutat, la Companyia Aigües Sabadell ha incorporat aquestes bonificacions per tal que, de forma automàtica, s’apliquin als rebuts de l’aigua dels mesos d’abril i maig. D’aquesta manera, ni la ciutadania ni les empreses hauran de fer cap gestió addicional.