Foto portada: un dels tallers a l'alberg. Autor: Creu Roja / cedida.

Síndica Abellan: “No s’estan destinant prou recursos per atendre les persones sense llar”

La Síndica Municipal de Greuges lamenta la situació de les persones sense llar a Sabadell. Denuncia que l’Ajuntament no està atorgant ajudes suficients a aquest col·lectiu. També assegura que són les entitats de la ciutat les que estan atenent “com poden” a les persones en aquesta situació. D’altra banda, la Síndica també denuncia que actualment les voreres de la ciutat no són adequades per garantir les distàncies entre persones. 

La Síndica de Greuges, Eva Abellan, ha transmès a l’Ajuntament de Sabadell algunes recomanacions que considera essencials per millorar la vida de les persones a la ciutat. Un dels aspectes que preocupa més profundament Abellan són els ciutadans que viuen en situació de sensellarisme o en infrahabitatges. En aquest sentit, ha recordat que “a Sabadell hi ha persones vivint en cotxes o, fins i tot, en dipòsits d’aigua abandonats”. Es refereix a les 187 persones que atenen des de la Taula de Sensellarisme. És conscient, a més, que el nombre de persones vivint en aquestes condicions s’ha vist accentuat pel context de crisi sanitària.

“A nivell de sensellarisme crec que no es destinen prou recursos”, ha reconegut Abellan. “L’atenció més pal·liativa”, que intenta “garantir els àpats o aconseguir mantes per quan fa fred, l’estan fent les entitats de la ciutat, no l’Ajuntament”, ha explicat.

En aquest sentit, Abellan considera que és “una llàstima que ara es tanqui l’alberg temporal”. Tot i que sembla que ja no hi ha marxa enrere, la síndica ha posat l’accent en què la seva feina “és fer que s’ho repensin, perquè realment està servint moltíssim”. És en aquesta línia que demana la construcció d’un altre alberg, en aquest cas permanent. Fins i tot ha proposat algunes ubicacions adients per la seva implantació: “la fàbrica Cascón o la Granja de Pas”. Malgrat això, Abellan ha declarat que aquesta “és només una proposta” que creu factible, però que es poden contemplar “altres solucions”.

“Les mesures mínimes de les voreres no s’estan complint” 

És una altra de les recomanacions de la Síndica, que ha insistit que “la senyalització amb pintura als carrers no serveix per res si les voreres no garanteixen l’ample suficient de pas i no són accessibles”. Tot i que resta a l’espera d’una resposta de l’Ajuntament a les seves recomanacions, ha lamentat que “hi ha hagut una manca de voluntat política de totes les formacions que han passat pel govern” en aquest sentit. Pel que fa a l’executiu actual, considera que les mesures anunciades “són insuficients”.

“No em queda clar si les mesures que s’han pres són suficients per donar compliment a la resolució del BOE que demana garantir les distàncies de seguretat”, ha declarat Abellan.

Demana, per tant, “prioritzar jeràrquicament els vianants, les bicicletes, i en darrera instància el vehicle”. En definitiva, cal “anar cap a la pacificació de la ciutat, el que passa necessàriament per peatonalitzar vies”. Tot “de forma permanent”. A més, indica que seria bo convertir Sabadell en una ciutat on la velocitat permesa no superés els 30 kilòmetres per hora. La síndica ha fet totes aquestes demandes després d’haver presentat al ple municipal l’informe anual del 2019, basat en les 2.120 atencions realitzades per la sindicatura. Per tant, considera que les seves peticions “estan ben fonamentades”.

La demora en els cobraments dels ERTOs

La tercera de les preocupacions d’Abellan al·ludeix a les famílies que estan patint retards en els cobraments dels sous. Algunes persones que estan en ERTO s’estan veient “abocades a subsistir amb poc més de 400 euros de nòmina en el cas dels salaris més baixos per la demora en el pagament i hagin d’esperar, un mes, o fins i tot dos, per poder cobrar la part corresponent a l’estat espanyol”. És per això que la síndica ha decidit obrir un expedient i demanat al Defensor del Pueblo “que vetlli pels drets dels treballadors i les treballadores” en aquesta situació.

Foto portada: un dels tallers a l’alberg temporal per sense sostre que es va fer en una escola. Autor: Creu Roja / cedida.