Parc del Nord Sabadell

EUiA trasllada al Parlament la problemàtica de les terres del Parc del Nord

El passat dimarts el ple municipal va aprovar la moció perquè l’Ajuntament i la Generalitat de Catalunya retirin les terres que s’estan apilant des de fa mesos en un descampat entre el pavelló del Nord i el Torrent del Capellà. EUiA ha traslladat el problema al Parlament com a mesura de pressió.

El grup municipal d’Esquerra Unida i Alternativa (EUiA) s’ha mostrat preocupat per la situació que s’està vivint als barris del nord amb el tema de les terres contaminades del Parc del Nord, i que “sigui una pilota què es vagi passant d’una administració a una altra per saber de qui són les competències”.

La portaveu d’EUiA a l’ajuntament de Sabadell, Marisol Martínez, ha manifestat que “hi ha un informe de la Generalitat de Catalunya on s’adverteix de la contaminació d’aquestes terres i on es posen unes mesures cautelars per aquestes”.

Marisol Martinez, Joan Mena, EUiA
Marisol Martinez i Joan Mena, en roda de premsa. Autor: David B.

Per la seva part, el diputat al Parlament de Catalunya, Joan Mena, ha manifestat que “el seu grup no es refia del govern municipal”.

Hem presentat un seguit de preguntes al govern de la Generalitat de Catalunya perquè el que més ens preocupa és la falta de transparència i d’informació en un tema tan sensible com la salut del veïnat”.

Per aquesta manca de transparència, que atribueixen al govern de l’Ajuntament, han traslladat al Parlament de Catalunya, que la Generalitat confirmi si té coneixement que les terres abocades de les obres del ferrocarril estan contaminades.  També volen saber quines son les propostes del govern per retirar aquestes terres i tenir coneixement si aquestes poden ocasionar un perill potencial per a les persones i el medi d’aquesta zona de Sabadell. Igualment han demanat al govern de la Generalitat quin és el calendari previst d’actuacions conjuntament amb l’ajuntament de Sabadell.

El grup Parlamentari d’EUiA, ha presentat una proposta de resolució a la comissió de Territori i Sostenibilitat, demanant que es procedeixi urgentment i de forma consensuada amb l’ajuntament de Sabadell a la retirada i tractament adequat de les terres. I que s’iniciïn els mecanismes necessaris perquè un cop retirades les terres s’executin les obres previstes en l’estudi informatiu del perllongament dels ferrocarrils.

El grup municipal d’Esquerra Unida i Alternativa, traslladarà una queixa al Parlament Europeu, a través de l’eurodiputada Marina Albiol, perquè entenen que el què ha passat amb aquestes terres pot vulnerar la directiva europea d’elements contaminants.

Foto portada: Abocaments de terres al Parc del Nord, en una imatge d’arxiu. Autor: J.d.A.