'Debat fictici' (26/1/20), per R. Surroca

‘Debat fictici’, per Surroca (26/1/20)