Centre empreses Can Roqueta

Dues empreses s’instal·len al nou Centre d’Empreses industrials de Can Roqueta

El nou Centre d’Empreses Industrials de Can Roqueta (avinguda de Can Bordoll, 119), ubicat en una parcel·la de més de 12.600 metres quadrats ha començat a rebre les primeres empreses.

Dos despatxos i una de les naus ja estan ocupats per empreses vinculades amb el sector de l’estalvi energètic. L’ajuntament de Sabadell assegura que ben aviat es tancaran més contractacions de lloguer, ja que més empreses han formalitzat la sol·licitud per disposar d’un espai en aquest equipament.

En una visita realitzada aquest dilluns els representants de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Barcelona han pogut conèixer aquestes empreses i les prestacions d’aquesta instal·lació. Durant la visita l’alcalde de Sabadell, Juan Carlos Sánchez, ha manifestat que “des de l’àmbit públic, s’ha d’afavorir la creació d’ocupació, l’ajut a l’empresa i la generació de riquesa”.

Fa uns anys es va decidir impulsar Cal Molins i aquest espai de Can Roqueta. En un moment en què la situació no era com l’actual, ja es va prendre aquesta determinació perquè vam voler apostar per ampliar el suport als emprenedors i a les persones que buscaven feina”.

El Centre d’Empreses Industrials és un equipament municipal únic en el territori per les seves dimensions, prestacions i funcionalitat, responent bàsicament a dos objectius principals, per un costat, el centre contribuirà a la implantació de petites empreses de nova creació, empreses en procés de consolidació i empreses consolidades oferint espais de lloguer en condicions preferents i serveis complementaris d’assistència i assessorament tècnic. Per altra banda es vol que sigui un dinamitzador del polígon de Can Roqueta actuant com a centre integral de serveis a les empreses industrials de la zona.

Lloguer de naus i despatxos

L’equipament està dissenyat per respondre especialment a les dificultats de les empreses industrials de menor dimensió per trobar espais adequats a les seves activitats. En concret, es poden llogar 15 naus industrials al voltant de 200 metres quadrats de planta amb 50 metres quadrats d’altell. També estan a disposició de les persones interessades quatre espais d’incubació entre 25 i 50 metres quadrats per a projectes universitaris o projectes de recerca com a pas previ a la creació d’una empresa. A part d’això el centre disposa de servei de domiciliació comercial, sales de reunions i formació i compta amb espais per dispensar el suport administratiu i tècnic necessari encaminat a enfortir les competències de les empreses i els emprenedors.

Foto portada: Visita al Centre d’Empreses Industrials de Can Roqueta, aquest dilluns. Autor: Aj. Sabadell.