L’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC) es desplaçarà, a partir del proper 18 de setembre, als diferents barris de la ciutat. D’aquesta manera, l’Ajuntament impulsa un nou servei itinerant que cada 15 dies es desplaçarà als centres cívics de Can Rull, Ca n’Oriac, la Creu de Barberà i Torre-romeu amb l'objectiu d'acostar-se una mica més a la ciutadania. La tinenta d’alcalde i regidora de Comerç, Marisol Martínez, ha explicat aquest matí que la voluntat del nou servei és que l’OMIC sigui més present entre la població: “Aproximant-nos a la ciutadania, esperem que la gent ho aprofiti per fer més consultes i resoldre dubtes... Volem que ni que sigui per curiositat s'animin a preguntar”. Martinez ha afegit: “Sabadell és un municipi on l'OMIC té molta vida, atén molts casos i ho fa amb una acurada tasca de formació i informació al consumidor, i això facilita que els usuaris siguin més conscients dels seus drets i els puguin exercir”. Algunes xifres de l’OMIC el 2016 Així mateix, Martínez ha explicat avui el balanç d'activitat del servei durant l’any 2016. Segons la memòria, l’OMIC va atendre 6.814 ciutadans i ciutadanes durant l’any passat. Destaca que el nombre d’expedients incoats, 2.603, que representa un augment respecte de l’any anterior d’un 11,3%. Seguint la pauta d’anys anteriors, el sector de la telefonia continua sent el més reclamat i consultat, per problemes derivats de la contractació, aplicació de tarifes i la prestació del servei, i de les relacions entre els usuaris i els proveïdors d’accés a Internet. Destaquen també els expedients de reclamació contra el sector de subministradores de serveis bàsics –especialment d’electricitat i gas–, de comerç –amb l’incessant augment de casos per compres per Internet–, els atesos contra companyies asseguradores i entitats financeres, i els derivats de prestació de serveis professionals. Cal fer esment d’un fet que va afectar gairebé 400 consumidors l’any passat: el tancament de la clínica dental Funnydent Sabadell. La majoria dels afectats va presentar reclamació davant l'OMIC, que va incoar 363 expedients. A data d’avui el 100% dels casos ha quedat resolt i el 60% ha arribat a un acord favorable pel consumidor. També és rellevant el nombre de consultes i reclamacions per causa de les cancel·lacions en massa de vols per part de Vueling durant el mes de juliol de 2016, que va afectar més d’un centenar de sabadellencs. En alguns d’aquests casos –com, per exemple, un vol en què viatjaven 50 persones a Paris mitjançant el programa Sortim i Compartim de l’Ajuntament–, l’empresa va pagar l’import a què tenien dret per la cancel·lació del vol. En altres casos, com el dels 50 avis que viatjaven a Tenerife –també pel mateix programa–, després de moltes accions de mediació s’ha aconseguit un informe de l’Agència Espanyola de Seguretat Aèria que contradiu les al·legacions de Vueling i que dona la raó a aquests afectats, els quals reclamen 400 euros per un retard de més de 3 hores en el vol. Com a organisme d'àmbit municipal, des de l’OMIC s’informa els consumidors dels seus drets i deures en temes de consum i alhora, si és convenient, se’ls tramiten les queixes, reclamacions, denúncies i sol·licituds d'arbitratge. En aquest sentit, es treballa conjuntament amb la Junta Arbitral de Consum de Sabadell. Aquest és un sistema extrajudicial i voluntari ofert des de l’Ajuntament, que permet resoldre els conflictes de consum entre les empreses i els seus clients amb caràcter vinculant i de manera ràpida i gratuïta, substituint així l'actuació dels jutges i tribunals. La resolució o laude emès per la Junta Arbitral obliga les parts de manera similar a una sentencia judicial. La Junta Arbitral de Consum de Sabadell va gestionar durant el 2016 un total de 610 sol·licituds d’arbitratge (entre les 540 rebudes durant l’any i les 70 pendents de resolució de l’exercici anterior), cosa que representa un 2,9% menys que l’any anterior. La majoria corresponents al sector de les telecomunicacions –telèfon fix i mòbil i Internet– (38%) i al sector elèctric (15%). El 90,32% de les sol·licituds d’arbitratge es van resoldre abans d’acabar l’any, de les quals 212 es van resoldre per laudes d’obligat compliment –el 70% favorables al reclamant– o per mediació de la institució, posant fi al conflicte amb acord privats entre les parts. La resta (10%), es van resoldre mitjançant un laude arbitral durant el primer semestre de 2017. Destaca el nombre de sol·licituds traslladades a la Junta Arbitral de Catalunya (25,40%) per raó de competència, per les limitacions territorials d’algunes empreses adherides. Els 140 expedients s’incoaren per reclamació contra grans empreses dels sectors elèctric, de gas i productes energètics (per irregularitats en el subministrament) i del sector de la telefonia, quin import total de facturació en conflicte puja a la quantitat de 36.073,44 €. És important el nombre de sol·licituds arxivades per no acceptació de l’arbitratge per part de l’empresa reclamada (31,76 %), tenint en compte que és un mecanisme de resolució de conflictes de caràcter voluntari per les parts, que requereix la submissió expressa al Sistema Arbitral de Consum tant del reclamant com de l’empresa reclamada. Accions destacades del 2017 Fins al final del juliol de 2017 s’han incoat 1.250 expedients de reclamació i s’han atès més d’un miler de consultes, la majoria relacionades amb les anomenades clàusules terra hipotecàries. Cal recordar que al desembre de 2016 una sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea obligava els bancs espanyols a retornar íntegrament els diners cobrats per les clàusules terra, contradient la justícia espanyola, que pretenia limitar en el temps la devolució dels diners als consumidors. Recentment les entitats bancàries ja han començat a donar resposta a aquestes reclamacions i per tal d’atendre les consultes generades per part de les persones consumidores, des d’aquest mes de juliol, l’OMIC –amb el suport de la Diputació de Barcelona– disposa d’un servei específic d’assessorament per donar resposta a les consultes generades per consumidors relacionats amb les clàusules terra i altres clàusules abusives en contractes de préstecs hipotecaris.

L’historiador Esteve Deu publicarà a l’octubre el primer volum de la seva obra monumental sobre la Guerra Civil a Sabadell

El proper mes d’octubre serà presentat el primer volum, titulat Sabadell 1936, economia, societat i política, d’una sèrie de cinc, en els quals s’analitzarà el desenvolupament de la Guerra Civil espanyola a Sabadell i el paper que van tenir els sabadellencs en aquesta conflagració.

Aquesta obra és la culminació del pacient treball de recerca que Esteve Deu Baigual, historiador i membre de la Fundació Bosch i Cardellach,  ha realitzat en els darrers anys (més info: ‘Esteve Deu presenta un ambiciós projecte per documentar la Guerra Civil a Sabadell‘). Això ha estat possible gràcies a un treball ingent, derivat de l’exploració massiva de registres documentals que abasten tota la població. De aquesta manera, s’oferirà una visió nova de la contesa, de la que fins ara no disposa cap gran ciutat del país.

La  seva publicació formarà part de la col·lecció Biblioteca Abat Oliba de les Publicacions de l’Abadia de Montserrat en coedició amb la Universitat Autònoma de Barcelona, la Fundació Bosch i Cardellach i el suport institucional del Memorial Democràtic. El conjunt de l’obra apareixerà durant els propers quatre cursos acadèmics, a raó d’un volum cada nou mesos.

Els membres de la Fundació Bosch i Cardellach tenen la possibilitat de subscriure-s’hi, garantint d’aquesta manera la recepció puntual dels volums a mesura que vagin apareixent pel preu de 30 euros anuals durant quatre cursos pel total dels cinc volums.

Foto portada: Esteve Deu, a la dreta, en una ponència. Autor: Associació Sabadell Memorial.