Cas Mercuri

Les 6 mesures de l’Ajuntament per prevenir un nou cas Mercuri a Sabadell

  • L’administració municipal ha potenciat la seva integritat i transparència en els darrers tres anys.
  • Al gener entrarà en funcionament una bústia ètica que donarà resposta a les consultes de tota la ciutadania.

L’Ajuntament considera que el conjunt d’accions impulsades pel govern municipal des del 2015 el fan més resistent a la corrupció. L’actual govern assegura que ha impulsat accions per afavorir l’ètica, la integritat i la transparència de l’administració. 

El primer tinent d’alcalde i regidor de Transparència, Joan Berlanga, el govern municipal “ha donat resposta al compromís de tancar una etapa i recuperar la confiança de la ciutadania”. L’executiu destaca el següent llistat de mesures:

  1. Per una banda, s’ha creat una regidoria i una comissió informativa sobre la transparència i rendició de comptes amb representació de tots els grups municipals.
  2. Per altra banda, també s’ha impulsat un nou Portal de Transparència amb més de 100 ítems d’informació pública en constant actualització.
  3. Altrament, l’Ajuntament també ha dissenyat un mapa on s’identifiquen aquells aspectes o procediments amb risc de corrupció. A partir d’aquí, s’elaborarà un pla de gestió amb mesures preventives que implicaran canvis  per consolidar una infraestructura ètica que quedarà integrada en el funcionament municipal.
  4. En la mateixa línia, també s’ha aprovat un Codi Ètic dirigit als alts càrrecs de l’administració que “supera àmpliament l’exigit per la llei”.
  5. A més, per reforçar la prevenció de la corrupció s’ha implementat un pla de formació, sensibilització i reflexió sobre l’ètica pública amb la col·laboració de l’Oficina Antifrau de Catalunya.
  6. Entre les múltiples activitats en què treballa l’Ajuntament, el gener del 2019 entrarà en funcionament un servei confidencial, la Bústia Ètica Interna, amb la missió de resoldre dubtes i conflictes i reportar conductes presumptament incorrectes.

Des de l’esclat del cas Mercuri, “el govern valora positivament el conjunt de mesures impulsades des del 2015 per l’ètica, la integritat i la transparència de l’administració municipal”.

Foto portada: operació Mercuri. Ajuntament de Sabadell l’any 2012. Font: David B.