Sabadell des de l'aire

Com millorar la qualitat de l’aire? Fira Sabadell acull un congrés per buscar sortides

  • Vuit de cada deu ciutats superen el nivell màxim de contaminació recomanat per l’OMS.
  • El Congrés d’aquest dijous i divendres servirà per proposar campanyes i solucions davant d’aquesta alerta.

Fira Sabadell acollirà el primer Congrés de Qualitat de l’Aire els propers dijous i divendres. Prop d’un centenar de científics nacionals i internacionals posaran sobre la taula la urgència ambiental en què es troba el planeta actualment. El comitè impulsor d’aquesta trobada d’emergència està format per l’Ajuntament de Sabadell, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya.

Visibilitzar la necessària gestió de la qualitat de l’aire i afavorir l’adopció de polítiques integrals en favor de la qualitat atmosfèrica són els objectius del primer Congrés de la Qualitat de l’Aire. Per aquest motiu, 95 científics de relleu internacional debatran a la Fira Sabadell les mesures que cal adoptar per donar una resposta eficient a la urgència ambiental.

El Congrés promou les sinèrgies i les aliances sectorials per enfortir la gestió de la qualitat de l’aire així com per afavorir la implementació de polítiques orientades a millorar la seva qualitat. Les mesures que es proposaran seran avaluades des de la perspectiva de l’impacte sobre la salut i la qualitat de vida de les persones. Així doncs, Xavier Querol (membre de CSIC-IDAEA) i Jordi Sunyer (membre d’ISGLOBAL) proporcionaran una radiografia del moment clau que travessa actualment el planeta.

La gravetat de la situació

Segons l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), la contaminació causa 3.500 morts només a la metròpolis catalana. En la mateixa línia, el 80 per cent de les ciutats arreu de Catalunya superen els nivells màxims de contaminació recomanats per l’Organització Mundial de la Salut (OMS). Algunes poblacions densament urbanitzades, també superen els nivells d’òxids de nitrogen (NOx) i de partícules amb un diàmetre inferior a 10 micres (PM10).

Davant d’aquestes circumstàncies, el Govern està estudiant la possible ampliació de les zones de baixes emissions a totes les ciutats grans de Catalunya. Una altra alternativa que encara està a l’aire és el model basat en la Directiva de l’eurovinyeta per gestionar els peatges, segons la qual qui contamina paga.

De moment, l’AMB ha aplicat restriccions a les activitats contaminants de les indústries situades a la metròpoli durant períodes d’alta contaminació. En cas d’emergència, les obres fins i tot hauran d’aturar la seva activitat.

L’equivalència a la salut pública municipal

La celebració d’aquest primer Congrés és un bon exemple per il·lustrar el paper que els governs locals juguen en aquesta matèria a l’hora d’aplicar polítiques de control i de millora mediambiental.

La Diputació de Barcelona confirma que el Vallès Occidental també es troba en una situació d’emergència climàtica i atmosfèrica. Per això, ofereix espais d’intercanvi i de treball online als tècnics municipals, així com cursos de formació i d’educació ambiental oberts a tota la ciutadania. Altrament, ara també s’ha compromès a reforçar el suport als ajuntaments durant el mandat 2019-2023.

No obstant això, Sabadell ja ha començat a dur a terme una sèrie d’iniciatives per millorar la qualitat de l’aire. La jugada estrella de l’Ajuntament ha estat renovar la flota de vehicles municipals i d’autobusos per incorporar-ne d’híbrids i elèctrics i, així, reduir les emissions de CO2. Estan recollides en el Pla de Qualitat de l’Aire de l’any 2017.

Des del consistori es comunica que també s’està implantant un pla de camins escolars amb mesures estructurals i es treballa activament en la promoció de l’ús de la bicicleta des de múltiples àmbits.