BBVA

BBVA: Europa obliga a traspasar actius

El BBVA assegura que “en cap cas és responsable de l’emergència habitacional” que es podria produir a Sabadell segons l’Ajuntament (més info: ‘L’Ajuntament pronostica que hi haurà més desnonaments‘). La decisió de vendre el 80 per cent de la cartera immobiliària que tenia a Sabadell a un fons voltor no és seva, sinó d’una directriu europea que també afecta altres entitats financeres.

La circular 4/2016 exigeix que els bancs deixin de participar en el negoci immobiliari. Per això, el BBVA va traspassar gairebé tots els seus actius a Cerberus. També van fer un moviment similar a l’estiu Banc Sabadell i Caixabank, que també va vendre el mateix percentatge d’actius immobiliaris a Cerberus Capital Manegement i al fons Lone Star, respectivament.
El BBVA retreu a l’Ajuntament que l’acusi d’agreujar l’emergència habitacional, ja que “col·labora permanentment amb les diferents administracions de Catalunya en matèria habitacional i en altres polítiques de RSC”. En aquesta línia, el banc afirma que “ja ha facilitat a la Generalitat la informació necessària perquè pugui exercir el dret de tempteig i retracte, i així pugui adquirir els habitatges per atendre l’emergència habitacional dels municipis afectats”.

Foto portada: caixers del BBVA al carrer de Gràcia, seu històrica de Caixa Sabadell. Autor: J.d.A.