Torrent de Ribatallada

L’Ajuntament activa l’entrada de Can Deu i el Torrent de Colobres al Parc de Sant Llorenç

El govern de Sabadell portarà al ple l’entrada del bosc de Can Deu, el torrent de Ribatallada i el Torrent de Colobrers al Parc Natural de Sant Llorenç de Munt i l’Obac, que gestiona la Diputació. Un procés que es preveu llarg, de diversos anys, però que podria acabar incorporar Sabadell al consorci que gestiona el parc natural i que donaria més finançament i protecció a l’entorn natural. 

L’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, ja ho va anunciar a finals de juliol i la proposta anirà al proper ple, dimarts vinent. Segons ha assegurat el primer tinent d’alcaldessa, Pol Gibert, “demanarem incorporar-nos al Parc Natural de Sant Llorenç. És important apostar perquè el bosc de Can Deu i el Torrent de Colobrers s’incorporin al parc natural, que depèn en gran part de la Diputació, i de la Generalitat. Elevarem la proposta a la Diputació, perquè la prengui en consideració”. El camí burocràtic serà lent, ja que ha d’elevar-se a l’òrgan provincial i tenir el vist i plau de la Generalitat. Mínim dos o tres anys, calculen fonts municipals.

El Parc Natural de Sant Llorenç es va constituir als anys 80 del segle passat, però ara està sobre la taula la seva ampliació, que sol·liciten municipis com Terrassa o Castellar. Sabadell vol aprofitar ara per entrar al Parc Natural. “Hi ha 12 municipis i volem ser-ne el tercer”, ha assegurat Gibert.

El gasoducte no s’hauria pogut fer

Segons el coordinador de l’àrea de Cohesió Territorial i Desenvolupament Urbà, Toni Serra, hi haurà tres grups de beneficis. En primer lloc, una major protecció, “molt superior” a l’actual. Ara per ara les 3.000 hectàrees que es volen incorporar al parc natural són terrenys no urbanitzables però ara tindrien major protecció respecte a infraestructures. Per exemple, mai s’hauria pogut fer el gasoducte que va impulsar el ministeri d’Indústria i que l’any 2012 va travessar el bosc de Can Deu. “No estaria permès”, diu Serra. Tampoc una línia elèctrica d’alta tensió.

Gestió consorciada

En segon lloc, entrar al parc natural és un reconeixement “cultural i social” de tenir un àmbit que forma part d’un Parc Natural, el segon major grau de protecció ambiental, només per sota del Parc Nacional. Finalment, la gestió, que porta a terme un consorci sota el paraigües de la Diputació de Barcelona. Hi haurà més finançament, a través d’ajuts a la gestió de parcs naturals. L’Ajuntament ha tingut converses “preliminars” amb els propietaris privats dels terrenys (per exemple, la Fundació 1859 Caixa Sabadell és propietària del bosc de Can Deu i CASSA del torrent de Ribatallada, més al nord) però Serra assegura que “formar part d’un parc natural no pot dependre de les propietats” tot i que entrar al parc natural no implicaria canvis importants per ells.

Un parc natural de gairebé 14.000 hectàrees

El Parc Natural de Sant Llorenç̧ del Munt i la Serra de l’Obac, declarat com a tal el 1987, actualment ocupa una superfície propera a les 14.000 hectàrees que pertanyen a 12 municipis situats del Vallès Occidental, el Bages i el Moianès. Amb l’ampliació sol·licitada, Sabadell passaria a ser un nou municipi que formaria part del Parc Natural. Sabadell calcula que podrien entrar-hi unes 3.000 hectàrees.

Sobre la taula el Consorci al riu Ripoll

El primer tinent d’alcaldessa, Pol Gibert, ha assegurat que “estan estudiant poder incloure’ns” al Consorci del Besós per a l’àmbit del riu Ripoll. És una proposta de Ciutadans per aconseguir finançament supramunicipal per preservar els set quilòmetres de parc fluvial a la ciutat.

Foto portada: el bosc de Can Deu, de camí al torrent de Ribatallada. Autor: J.d.A.