Marta Morell - Podemos. Autor: David B.

Marta Morell (Podemos): “quan una dona fa un pas endavant, se li diu que és per interès personal”

Marta Morell Albaladejo, nascuda el 1978 a Sabadell, resideix al barri de la Concòrdia. És llicenciada en Ciències Polítiques i Sociologia. Treballa d’assessora comercial en una empresa de Sant Cugat. Està soltera. Abans d’estar a Podemos no havia militat en cap partit. Va ser delegada pel sindicat Fetico de comerç quan va treballar a Eroski i també fou durant molts anys sòcia del Centre d’Esports Sabadell.

Es defineix com una persona d’esquerres i federalista en l’eix nacional.

En el seu programa electoral aposten per la participació, la transparència i el bon govern. Això com es concretaria?
La participació és un dels eixos centrals del nostre programa. Nosaltres hem estat molt crítics amb algunes actuacions com ara el que va passar al meu barri de la Concòrdia amb pista de petanca a la plaça Llibertat. Una qüestió que va comportar descontent amb els veïns, descontent amb l’escola Font Rosella. Això també va passar amb el monòlit dels deportats a l’Eixample. Això ha passat perquè no hi ha hagut prou contacte entre el Consistori i la ciutadania. Nosaltres apostem per a què hi ha hagi menys distància entre la ciutadania i el Consistori, perquè hi hagin processos de participació que tinguin en compte la gent, que expliquin les conseqüències als afectats, tant als veïns com les associacions de veïns o els comerciants. El que s’ha de fer és preguntar a aquesta gent i, partir d’aquí, entre totes construir el Sabadell que volem. Pensem que, encara que sigui Podemos la llista més votada, no s’ha d’actuar en funció del que vulgui Podemos. Sabadell no ha de ser com els grups municipals vulguin. Sabadell, com és de tots els veïns i veïnes, s’ha de construir entre tots i totes. Per això el nostre lema de campanya és: Entre totes podem. Volem anar més enllà dels partits. Volem debatre i volem consultar la ciutadania de la manera més efectiva possible. Utilitzant els mecanismes més democràtics que tenim. Podemos no ha nascut per dir com hem de fer les coses, sinó que és una eina per tal que tots ens sentim còmodes a la nostra ciutat.

Vostès aposten per ampliar els processos de municipalització. A quins serveis es refereix en concret?
Apostem per les municipalitzacions perquè creiem que tenen un menor cost per a la ciutadania i poden ser més accessibles als ciutadans i ciutadanes. Alhora, també milloren els drets laborals dels treballadors i treballadores. Així mateix és important perquè ja està bé que l’empresa privada es carregui la butxaca de diners a costa de la ciutadania. Concretament, amb el tema de SMATSA, ara sabem que tenim un problema, però nosaltres, des de fora del ple hem donat suport a l’equip de govern quan s’han fet gestions contra empreses que s’han saltat les seves relacions laborals i contractuals. Qualsevol empresa que no compleixi les normes i vulneri els contractes s’ha de denunciar. Nosaltres, a llarg termini, municipalitzaríem l’aigua. Sabem que hi ha una concessió que s’acaba al 2049. En els bens i serveis necessaris hem d’apostar per la municipalització com també de les escoles bressol per fer-les accessibles als nens i nenes de 0 a 3 anys.

En què consisteix l’Agència Local d’Energia que proposen al seu programa?
Si hem de planificar el futur hem d’anar cap a l’estalvi i l’eficiència energètica. Hem d’apostar per les energies renovables. Volem un Sabadell que tingui sobirania energètica. L’energia és un bé necessari i de primera necessitat i ja estem veient el que fan les grans empreses de subministrament, adaptant el preu de la llum als seus interessos. Al final passa que una família es queda a l’atur, els seus membres no poden pagar i els hi tallen la llum, el gas i l’aigua. No podem permetre que cap ciutadà no pugui accedir als drets bàsics.

Marta Morell - Podemos. Autor: David B.

Vostès plantegen fer un Museu del Tèxtil i de la Moda. On s’ubicaria i quins objectius tindria?
No fem cap proposta concreta d’ubicació del Museu, perquè és un tema on la participació ciutadana pot ser important. Podemos no ha de decidir on ha d’anar aquest Museu. Hem d’obrir un procés participatiu on la ciutadania opini. És un tema important. No podem oblidar que el tèxtil havia estat el motor de la ciutat. És un sector amb el qual jo em sento molt identificada ja que tant el meu pare com la meva mare han estat tota la vida treballadors del tèxtil. Són coses de cultura i de memòria històrica que no podem perdre de vista. Certament, avui el tèxtil no és un motor industrial de Sabadell; però no podem oblidar els nostres orígens i el Museu pot servir per explicar-lo al nostres nens.

Un punt molt important al seu programa és el relatiu a que Sabadell ha de tenir una mirada de gènere. Quines serien les mesures per fer realitat aquest objectiu?
La perspectiva de gènere és un eix clau del nostre programa. Fa temps que ens definim com candidatura municipalista i feminista. No posem èmfasi en el feminisme en una àrea concreta, volem que la perspectiva de gènere es faci efectiva en totes les àrees del govern. Per exemple, en el cos policial volem que no hi hagi tantes diferències entre homes i dones. També potenciarem les polítiques de prevenció de la violència de gènere i destinar més recursos a les dones maltractades que moltes vegades es troben desemparades.  Les dones, més que mai, no poden ser assassinades pel fet de ser dones. Així mateix volem combatre la feminització de la pobresa. Hi ha molta desigualtat entre homes i dones, les dones per la mateixa feina cobrem menys que els homes. És inacceptable que no hi hagi cap residència per a la gent gran de titularitat pública. Moltes vegades quan la nostra gent gran ha de ser atesa, són normalment les dones qui ho fem. Al final, deixem de treballar i això repercuteix amb unes baixes pensions per haver cotitzat menys temps.

Quines són les seves mesures en matèria de mobilitat en general i respecte la Gran Via en particular?
No tenim un gran model de com ha de ser la Gran Via. Es tracta d’un d’aquells temes on ha d’haver un gran procés de participació ciutadana. És cert que hem d’apostar per la pacificació del trànsit i un Sabadell que sigui molt menys contaminant. Necessitem un espai on els cotxes puguin circular tranquil·lament i també que les persones que vagin amb bici puguin anar tranquil·lament. Necessitem un entorn i un espai físic per a tots els col·lectius.

No tenim la gran proposta de la Gran Via. Això no és perquè si; pensem que en èpoques de campanya electoral tots els partits fan promeses. Això són coses del passat, per a nosaltres la campanya electoral l’entenem per fer un programa participatiu com hem fet quan hem anat a les nostres carpes perquè la gent ens digui el que els preocupa i el que volen realment per Sabadell.

A l’hora de demanar el vot no haig d’anar amb promeses, sinó amb al missatge de que sí Podemos és la llista més votada els veïns seran escoltats. Intentarem fer un Sabadell millor, més saludable entre tots i totes.

Al seu parer quina relació hauria d’haver entre l’Aeroport i la ciutat?
Tornem al mateix. Nosaltres no diem com han de ser les grans infraestructures. No ha de ser Podemos qui ho hagi de dir. També en aquest tema hem d’obrir un procés participatiu per dir com ha de ser l’Aeroport. En els grans temes podem tenir les nostres prioritats pels barris, encara que tenim clar que, en matèria de grans infraestructures, el model actual no funciona i que s’ha de fer política d’una altra manera.

I en matèria d’habitatge tenen algun plantejament més concret?
Aquest és un tema clau. Podemos està molt preocupat perquè tots i totes tinguem accés a l’habitatge digne. Creiem que s’ha d’augmentar l’oferta de lloguer. Nosaltres animaríem als propietaris a que aquests pisos que tenen desocupats els posin en lloguer, amb les degudes garanties per als propietaris. Les 363 vivendes del Pla d’Habitatge que s’ha aprovat, s’haurien d’ampliar a 500. Els preus del lloguer han de ser accessibles ja que, com diu la Constitució, tots tenim el dret a un habitatge digne. Sabem que hi ha molts pisos buits propietat dels bancs que s’haurien de posar en lloguer perquè al final és un benefici per a tothom.

Marta Morell - Podemos. Autor: David B.

Entre els veïns dels barris de Sabadell hi ha dos grans preocupacions per la seguretat ciutadana i la neteja i el manteniment de les seves places i carrers. Quines serien les seves propostes per solucionar aquests problemes?
En el nostre eix programàtic, Fer un Sabadell per tothom, ens plantegem el tema de la seguretat. Apostem per un model de policia urbana i de proximitat on hi hagi un equilibri entre homes i dones que formen part del cos policial i ben coordinat amb la resta de cossos policials. Respecte a la neteja viària, és cert que els veïns i veïnes tenim la sensació que la ciutat està bruta. Això no és culpa de l’Ajuntament, sinó de SMATSA. Si l’empresa que ha de fer la neteja viària no compleix la seva feina s’hauria de rescindir el contracte. Des de fora el ple hem insistit en donar suport a l’equip de govern. El tema de SMATSA ha provocat divisions internes dins del govern local i no ens sembla gens normal que Unitat pel Canvi hagi votat a favor d’una moció presentada per Ciutadans.

Des del tancament de la Zona Hermètica, Sabadell no disposa d’una oferta d’oci nocturn. Són partidaris que hi hagi una oferta d’aquests tipus i si fos així on l’ubicarien?
Quan tenia 16 o 17 anys anava a la Zona Hermètica que era un punt de trobada. És veritat que els joves de Sabadell necessiten un lloc per sortir. Igual que no volem que se’n vagin fora de Sabadell a buscar feina, i volem una ciutat on poder viure i treballar, també volem una ciutat amb els joves puguin sortir. Sant Pau de Riu-sec podria ser una bona zona. El que tenim clar és que hem de tenir una zona d’oci per als nostres joves.

Quines són les seves propostes per revitalitzar econòmicament la ciutat, per produir riquesa i ocupació?
L’Ajuntament ha de crear més llocs de treball. Som una força que no estem dintre de l’Ajuntament. Estic segura que si entrem a l’Ajuntament, trobarem la millor de les maneres per a crear ocupació.

Al passat mandat Iniciativa, Esquerra Unida i Podemos van anar plegats en una mateixa candidatura. Per què no ha estat possible reeditar aquesta fórmula i ara aquest espai es presenta en tres candidatures diferenciades liderades per vostè, Joan Berlanga i Ramon Vidal?
En primer m’agradaria aclarir que a Unitat pel Canvi, Podemos no hi era. Ara és la primera vegada que Podemos es presenta a unes eleccions municipals. S’ha confós molt l’electorat dient que Podemos ja hi era. Ens presentem en solitari, encara que aquesta no ha estat la voluntat d’aquesta secretaria general.

Des del minut 1 vaig apostar per què a Sabadell hagués una candidatura d’En Comú Podem. Al final no s’han donat les condicions polítiques i la confluència dels projectes no va ser possible. Sabadell no és un cas excepcional, en 50 municipis Podemos es presentarà en solitari. En aquestes municipals hi haurà més municipis en els quals Podemos es presenti sol que no pas en coalició.

Des de vam néixer al 2014 van ser generosos, perquè sempre hem anat en coalició amb candidatures pel canvi. Si al final no ha pogut ser, és hora que la quarta força al Congrés dels Diputats estigui present en una papereta electoral amb el seu nom al col·legis electorals el pròxim 26 de maig.

Respecte a les altres candidatures que vostè esmentava, és legítim que es presentin, però la candidatura de Podemos és la liderada per a mi en aquest cas. De vegades se m’ha acusat que em presento per interessos personals.

M’agradaria ser molt clara: quan una dona decideix fer un pas endavant, se li diu que és per interès personal, quan un home vol seguir liderant, llavors no és per interessos personals. Per a nosaltres això no és una concepció d’un partit del canvi. Podemos aposta per partits feministes, que hi hagi dones que donin un pas endavant i que durant un temps de la nostra vida ens dediquem a la política.

Quants regidors espera treure en aquestes municipals?
Nosaltres sortim a guanyar. Aspirem ser la llista més votada. Nosaltres no es fiquem un topall ni de vots, ni de regidors. Anem a fer el que fem sempre, anar als barris i parlar amb la gent. Tant de bo la ciutadania ens doni l’oportunitat de ser la força més votada i poder liderar un projecte de canvi en aquesta ciutat i fer de Sabadell un referent dels Ajuntaments del canvi.

Amb quina formacions estaria disposada a pactar per formar govern i amb quines no ho faria mai?
Nosaltres encara no ens plantegem a qui pactarem. Volem primer votar i, amb els resultats a la mà, veurem amb qui pactem. Evidentment, no pactarem ni amb la dreta catalana, ni amb la dreta espanyola.

Fotos: David B.